کوچینگ ۳ ماهه – علی امین فر

کوچینگ ۳ ماهه

3,000,000 تومان

بسته کوچینگ ۳ ماهه شامل موارد زیر خواهد بود:

  • تمرینات موبیلییتی
  • تمرینات استبیلیتی
  • تمرینات بدنسازی با وزنه
  • تمرینات بدنسازی بدون وزنه
  • تمرینات هوازی با وزن بدن
  • تمرینات کششی و انعطاف
  • 3 برنامه ۱ ماهه
  • چکاپ و پشتیبانی هفتگی
کوچینگ ۳ ماهه

3,000,000 تومان

دسته: