تمرین با علی 8: گرم کردن روز پا

تو روز پا براى اینکه مطمئن بشیم بدون آسیب ، میتونیم اسکوات بزنیم ، باید عضلات ثبات دهنده مثل اَبداکتور و اَدداکتور رو به خوبى تقویت و گرم کنیم . انجام حرکات تو کلیپ به شدت توصیه میشه
کانال آپارات

دیدگاهتان را بنویسید