تمرین با علی 4: بارفیکس

بى شک بهترین حرکت بالاتنه با وزن بدن براى عضله سازى و قدرت ، بارفیکس هستش.
فرقى نمیکنه چه هدفى از تمرین دارید ، بدنسازى کار میکنید یا کراسفیت ، در هر صورت باید بارفیکس را انجام بدهید. انجام حرکات با وزن بدن یکى از مهم ترین اهداف تمرینى هر شخصى باید محسوب بشه . چون این حرکات با درگیرى مفاصل و حجم زیادى از عضلات بعنوان عضلات ثانویه و ثبات دهنده همراه است . پیشرفت در این حرکات ، یعنى افزایش قدرت مفاصل و حجم زیادى از سایر عضلات
کانال آپارات

دیدگاهتان را بنویسید