تمرین پیشرفته شکم

بهترین تمرینات براى افزایش قدرت
میان تنه و ساختن عضلات شکم ، تمریناتى هستند که با وزن بدن انجام میشوند . چون در تمرینات با وزن بدن ، افزایش قدرت بدنى هدف اصلى ما هستش و ترکیب قدرت بدنى با تمرینات شکم بهترین نتیجه رو براى ساختن عضلات قوى شکم خواهد داشت.
٣ حرکت میان تنه انتخاب شده که کل عضلات شکم ، زیر شکم و پهلو رو هدف قرار میده.
هر حرکت رو بمدت ١ دقیقه انجام میدیم و استراحت بین ست ها و حرکات رو محدود در حد ٣٠ ثانیه نگه میداریم که فشار تمرین زیاد بمونه. انجام بدید و از تمرین سنگین شکم لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید