دوره آنلاین موبیلیتی

آموزش کاربردى رفع آسیب هاى بدنسازى شامل:

کمردرد ، زانودرد، شانه درد.

آموزش کاربردى رفع آسیب هاى اسکوات ، ددلیفت و پرس سرشانه

مشاهده جزئیات و شرکت در دوره