سلامتی با ارزش است وقتی با برنامـه برای آن قدم برداریـد .

دوره آنلاین تمرین با وزن بدن

براى اولین بار در ایران و به زبان فارسى ، دوره آنلاین بدنسازى با وزن بدنارائه شد.

۶ هفته تمرین، هفته اى ۵ جلسه؛

٢ جلسه بدنسازى ، ٢ جلسه تمرینات هوازى و یک جلسه تمرینات چالشى در هفته.

مشاهده جزئیات و شرکت در دوره