سلامتی با ارزش است وقتی با برنامـه برای آن قدم برداریـد .

دوره آنلاین تمرین با وزن بدن

براى اولين بار در ايران و به زبان فارسى ، دوره آنلاين بدنسازى با وزن بدنارائه شد.

٦ هفته تمرين، هفته اى ٥ جلسه؛

٢ جلسه بدنسازى ، ٢ جلسه تمرينات هوازى و يك جلسه تمرينات چالشى در هفته.

مشاهده جزئیات و شرکت در دوره